Çfarë është certifikata Firma Korrekte?

Certifikata Firma Korrekte ekziston në tregun evropian që nga viti 2012. Ky projekt evropian zbatohet përmes kompanisë Firma Korrekte. Në vendet në rajon si Maqedonia, Serbia, Bullgaria etj. Realizimi është i suksesshëm falë përshtatjes së shpejtë të modeleve ekzistuese të biznesit në sjelljen dhe reagimet e përdoruesve të tendencave të reja të internetit. Teknologjitë më të fundit të informacionit ofrojnë disponueshmëri të konsumatorëve në një gamë të gjerë informacionesh për çdo produkt, shërbim, ndërmarrje ose institucion. Përdoruesit i kërkojnë të gjitha të dhënat, publikisht të disponueshme, për produktet e kompanive të cilat ato i konsumojnë. Ata duan të dinë nëse një kompani është e sigurt dhe e besueshme. Për këtë qëllim, pronarët e pajisjeve mobile shpenzojnë pjesën më të madhe të kohës në internet - duke kërkuar dhe lexuar vëllime të mëdha të të dhënave. Pikërisht këtu, programi ynë po përpiqet të krijojë një urë midis prodhuesve dhe konsumatorëve. Mjetet tona na ndihmojnë të filtrojmë dhe shpërblejmë kompanitë që kanë preferenca pozitive në internet. Natyrisht edhe për të ju ndihmuar atyre që nuk e kanë atë.

Koeficienti i të përmendurave u krijua në bazë të një algoritmi të veçantë. Është një sasi përqindjesh, negative ose pozitive që pasqyron nivelin e negativit në internet duke përmendur disa kushte kyçe të drejtuara për një emër të ndonjë kompani ose marke. Kërkohen termat kryesore që përcaktojnë disponimin e konsumatorëve. Koeficient pozitiv kanë kompanitë për të cilat nuk ka komente negative. Kjo do të thotë që firma ofron një nivel të lartë shërbimi ose produkt cilësor. Ata gëzojnë besim të madh në mesin e konsumatorëve të tyre dhe përmes fjalës së mirë më shpejtë dhe më të lehtë arrijnë te përdoruesit e rinj. Koeficienti negativ tregon se kompania ka më shumë referenca negative. Shërbimi apo produkti i tyre ka shkaktuar pakënaqësi të mjaftueshme për të provokuar komente negative në Internet. Kjo dekurajon përdoruesit e rinj. Firmat e tilla nuk mund të marrin pjesë në projekt. Por për kompanitë e tilla, nëse janë të interesuara që të përmirëson reputacionin e tyre, ne ofrojmë shërbime shtesë këshilluese.

Përse keni nevojë për certifikatën Firma Korrekte?

Certifikata shërben për të konfirmuar reputacionin e mirë të kompanisë në internet. Gjithashtu tërheq konsumatorë të rinj në kompani shumë më mirë dhe më të lehtë. Çdo kompani që ka një certifikatë të tillë mund të lavdërohet për shërbimin e tyre të shkëlqyer apo produkt para çdo klient të ri të mundshëm. Së bashku me certifikatën tonë ju gjithashtu merrni një vizitë kartë elektronike që është optimizuar në mënyrë adekuate për të qenë në mesin e rezultateve të para të kërkimit për termat e rëndësishëm kyç që tregojnë për veprimtarinë tuaj.

Prej çfarë përbëhet pako?

Nëse vendosni të merrni pjesë në projektin dhe vendosni të merrni versionin e shtypur të certifikatës, të njejtën do ta merrni nëpërmjet një kompanie ndërlidhëse:

  • Versioni i shtypur i Certifikatës, i përpunuar në letër me cilësi të lartë. Është një dokument që konfirmon se kompania është një kompani vërtet korrekte. Certifikata është shkruar me emrin e plotë të organizatës dhe se firma ka një reputacion pa të meta në mesin e klientëve të saj. Çertifikata është e përshtatur në një kornizë të përpunuar me kualitet të lartë për mbrojtje më të mirë.
  • Katër ngjitëse me logon "Firma Korrekte" që mund të ngjiten në makinën zyrtare apo vend tjetër të shquar, ngjitëset janë detalisht dhe me kulaitet të lartë të përpunuara, të papërshkueshme nga uji me cilësi jashtëzakonisht të lartë.
  • Të dhëna për qasje në faqen e internetit të projektit tonë ku mund të përditësoni vazhdimisht të dhënat tuaja janë të publikuara në vizitë kartën tonë elektronike.
  • Faturë për pagesë të njëhershme.
!

Në lidhje me atë që përmendëm më sipër, ajo nuk është e lidhur me ndonjë tarifë shtesë ciklike ose abonime. Një deklaratë e tillë nuk është e nevojshme në këtë lloj transaksioni, megjithatë në bazë të praktikës së mirë të firmës, ne jemi të detyruar që ta qartësojmë. Marrja e certifikatës është e lidhur me tarifë që paguhet një herë për aktivizimin e kartës elektronike dhe shpenzimeve tjera si harxhimet për mirëmbajtjen e faqës së internetit, shpenzimet kundrejt korrierit dhe materialeve promovuese. E tërë shuma paguhet pas marrjes së dërgesës. Për të gjithë fakturat nga të cilat hiqet TVSH-ja e paguar dhe shuma e mbetur përshkruhet si një shpenzim kundrejt kompanisë. Posedimi i certifikatën është i lidhur me përparësitë e shumta që ndihmojnë në mirëmbajtjen e së njejtës, si dhe gjetjen e klientëve të rinj.

Përse vizitë kartë elektronike?

Ne promovojmë vizitë kartat elektornike të të gjitha firmave korrekte në hapsirën e internetit. Është me rëndësi të madhe në botën e sotme që zhvendoset plotësisht dhe është i arritshëm për të gjithë në internet. Numër i madh i hulumtimeve, të disponueshme në internet, tregojnë se në procesin e krijimit të lidhjeve të reja të biznesit, shumica e partnerëve potencialë fillimisht do të hulumtohen në internet. Prania e tyre në internet luan një rol të madh në ndërtimin e mendimit për të njejtit. Më shpesh, mungesa e të dhënave në internet kontribuon në ndërtimin e një opinioni negativ mbi kompaninë.

Titulli “Firma Korrekte” përveç certifikatës, gjithashtu krijon për ju një kartë elektornike biznesi që promovon biznesin tuaj në internet. Kjo është shumë e dobishme, sepse në të ardhmen, për shembull, kur dikush kërkon online për disa nga termat tuaj kryesor, të themi një kompani postare në Prizëren ose një tregtar në Pejë, karta elektornike e biznesit tuaj do të renditet lartë në renditjen e Google, më saktë do të shfaqet në mesin e 5 deri në 10 rezultatet e para në qoftë se ju i përmbushni ato parametra. Përveç kësaj do të shihet se ju se keni një certifikatë për një kompani korrekte, një mjet që më tej ndërton reputacionin tuaj. Organizata jonë gjithashtu transmeton fushata periodike reklamuese për kompanitë tona që zotërojnë certifikatën në lloje të ndryshme të mediave.

Ne përpiqemi të krijojmë një komunitet të ndërmarrësve të besueshëm dhe besnikë

Firma nga, përveç aktivitetit të saj komerciale, në masë të madhe lëviz drejt veprimtarisë misionare – ajo synon të krijojë një grup sipërmarrës të edukuar drejtë me të cilët pa asnjë frikë mund të punojnë si klientët dhe partnerët e tjerë të biznesit. Sondazhet e biznesit të kryera me shpenzimet tona synojnë të ndërtojnë një rrjet sipërmarrësish të cilët do të sigurojnë që pas përdorimit të produkteve apo shërbimeve të tyre, përdoruesit do të jenë të kënaqur dhe argumenton se çdo klient ka të drejtë të punojë me profesionistë. Gjithashtu, çdo sipërmarrës i ndershëm duhet të dallojë nga konkurrentët të cilët kryejnë shërbimet e tyre në mënyrë të pahijshme dhe joprofesionale. Konsumatorët janë më të rëndësishmet për kompaninë.