Si I hulumtojmë firmat

  1. Të dhënat e kompanisë regjistrohen
  2. Përfundon një listë me fraza të ndjeshme. Lista përmban fjalë negative që mund të lidhen me një firmë të vetme.
  3. Faza e ardhshme krahason të gjitha termat dhe shprehjet e ndjeshme me emrin e kompanisë dhe kështu kërkon rrjetin.
  4. Në rast se nuk gjenden frazat e ndjeshme në lidhje me kompaninë e regjistruar, ne kemi një rezultat pozitiv të bisedës.
  5. Në rast se ndodh të ketë më shumë se disa fjalë ose komente negativ, firma humb të drejtën për të marrë pjesë në projekt.